توابع بي نام (Anonymous functions)

توابع بي نام (Anonymous functions) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

در PHP 5.3 بحثي به نام توابع بي نام يا Anonymous functions مطرح شد که به شما اجازه مي دهد يک تابع را به عنوان يک آرگومان به تابع ديگر ارسال کنيد و يا آن را در داخل يک متغير قرار دهيد. توابع بي نام همانند توابع عادي تعريف مي شوند و فقط نام ندارند و در بعد از آکولاد بسته آنها علامت سيميکالن (;) قرار مي گيرد.
شرکت طراحي وب‌سايت بهپردازان با بهترين و حرفه‌اي‌ترين  برنامه‌نويسان و طراحان و سئوکاران  آماده همکاري با شما مي‌باشد.