توابع بي نام (Anonymous functions)

توابع بي نام (Anonymous functions) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

در PHP 5.3 بحثي به نام توابع بي نام يا Anonymous functions مطرح شد که به شما اجازه مي دهد يک تابع را به عنوان يک آرگومان به تابع ديگر ارسال کنيد و يا آن را در داخل يک متغير قرار دهيد. توابع بي نام همانند توابع عادي تعريف مي شوند و فقط نام ندارند و در بعد از آکولاد بسته آنها علامت سيميکالن (;) قرار مي گيرد.

 

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.