كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : آیا سئو سایت فعالیتی است که پس از مدتی خاتمه می یابد؟ :

شرح : خير، سئو يک فعاليت دائمي و دراز مدت است. در طول زمان الگوريتم هاي گوگل تغيير مي کند، وضعيت رقباي شما متفاوت مي شود و نيازهاي شما نيز تغيير مي کند. بنابراين سئو يک بخش اساسي و دراز مدت در هر سايت اينترنتي است