فاکتور هايي از سئو مي باشند که در طراحي سايت بروي رنک شما تاثير گذار هستند و اين فاکتور به عناصر ديگر وب سايت ها بستگي دارند لينک هاي اصلي که به سايت شما بازگشت داده مي شوند.