فاکتور هايي از سئو مي باشند که در طراحي سايت بروي رنک شما تاثير گذارند و اين فاکتور ها محتويات وب سايت شما يعني لينک ها ، متون ، تگ ها و غيره بستگي دارند.