اپلتها برنامه هايي هستند که توسط زبان جاوا نوشته مي شوند و مي توان آنها را در يک صفحه جاسازي کرد براي کارآيي بالاي وب سايت مانند عمليات پيچيده رياضيات يا ساختن بازيها. زبان برنامه نويسي جاوا خود يک زبان مجزا و داراي محبوبيت خاصي دردنيا مي باشد که با جاوا اسکريپت فرق دارد.