كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : منظور از NAT چیست :

شرح : اينترنت با سرعتي باورنکردني همچنان در حال گسترش است .
 تعداد کامپيوترهاي ارائه دهنده اطلاعات ( خدمات ) و کاربران اينترنت روزانه تغيير و رشد مي يابد. با اينکه نمي توان دقيقا" اندازه اينترنت را مشخص کرد ولي تقريبا" يکصد ميليون کامپيوتر ميزبان (Host) و 350 ميليون کاربر از اينترنت استفاده مي نمايند.
 رشد اينترنت چه نوع ارتباطي باNetwork Address Translation) NAT ) دارد؟
هر کامپيوتر بمنظور ارتباط با ساير کامپيوترها و سرويس دهندگان وب بر روي اينترنت، مي بايست داراي يک آدرس IP باشد. IP يک عدد منحصر بفرد 32 بيتي بوده که کامپيوتر موجود در يک شبکه را مشخص مي کند. اولين مرتبه اي که مسئله آدرس دهي توسط IP مطرح گرديد، کمتر کسي به اين فکر مي افتاد که ممکن است خواسته اي مطرح شود که نتوان به آن يک آدرس را نسبت داد.
با استفاده از سيستم آدرس دهي IP مي توان 4.294.976.296 (232) آدرس را توليد کرد. ( بصورت تئوري ). تعداد واقعي آدرس هاي قابل استفاده کمتر از مقدار ( بين 3.2 ميليارد و 3.3 ميليارد ) فوق است .
علت اين امر، تفکيک آدرس ها به کلاس ها و رزو بودن برخي آدرس ها براي multicasting ، تست و موارد خاص ديگر است . همزمان با انفجار اينترنت ( عموميت يافتن) و افزايش شبکه هاي کامپيوتري ، تعداد IP موجود، پاسخگوي نيازها نبود.
منطقي ترين روش، طراحي مجدد سيستم آدرس دهي IP است تا امکان استفاده از آدرس هاي IP بيشَتري فراهم گردد. موضوع فوق در حال پياده سازي بوده و نسخه شماره شش IP ، راهکاري در اين زمينه است .
چندين سال طول خواهد کشيد تا سيستم فوق پياده سازي گردد، چراکه مي بايست تمامي زيرساخت هاي اينترنت تغيير واصلاح گردند. NAT با هدف کمک به مشکل فوق طراحي شده است .
NAT به يک دستگاه اجازه مي دهد که بصورت يک روتر عمل نمايد.
در اين حالت NAT بعنوان يک آژانس بين اينترنت ( شبکه عمومي ) و يک شبکه محلي ( شبکه خصوصي ) رفتار نمايد. اين بدان معني است که صرفا" يک IP منحصر بفرد بمنظور نمايش مجموعه اي از کامپيوترها( يک گروه ) مورد نياز خواهد بود.
کم بودن تعداد IP صرفا" يکي از دلايل استفاده از NAT است .در ادامه به بررسي علل استفاده از NATخواهيم پرداخت .
قابليت هاي NAT عملکرد NAT مشابه يک تلفتچي در يک اداره بزرگ است .
 فرض کنيد شما به تلفنچي اداره خود اعلام نموده ايد که تماس هاي تلفني مربوط به شما را تا به وي اعلام ننموده ايد ، وصل نکند . در ادامه با يکي ازمشتريان تماس گرفته و براي وي پيامي گذاشته ايد که سريعا" با شما تماس بگيرد.
شما به تلفتچي اداره مي گوئيد که منتظر تماس تلفن از طرف يکي از مشتريان هستم، در صورت تماس وي ، آن را به دفتر من وصل نمائيد.
در ادامه مشتري مورد نظر با اداره شما تماس گرفته و به تلفنچي اعلام مي نمايد که قصد گفتگو با شما را دارد ( چراکه شما منتظر تماس وي هستيد ).
تلفنچي جدول مورد نظر خود را بررسي تا نام شما را در آن پيدا نمايد. تلفنچي متوجه مي شود که شما تلفن فوق را درخواست نموده ايد، بنابراين تماس مورد نظر به دفتر شما وصل خواهد شد. NAT توسط شرکت سيسکو و بمنظور استفاده در يک دستگاه ( فايروال ، روتر، کامپيوتر ) ارائه شده است .NAT بين يک شبکه داخلي و يک شبکه عمومي مستقر و شامل مدل ها ي متفاوتي است .  
- NAT ايستا . عمليات مربوط به ترجمه يک آدرس IP غير ريجستر شده ( ثبت شده ) به يک آدرس IP ريجستر شده را انجام مي دهد.
( تناظر يک به يک ) روش فوق زمانيکه قصد استفاده از يک دستگاه را از طريق خارج از شبکه داشته باشيم، مفيد و قابل استفاده است .
در مدل فوق همواره IP 192.168.32.10 به IP 213.18.123.110 ترجمه خواهد شد. - NAT پويا . يک آدرس IP غير ريجستر شده را به يک IP ريجستر شده ترجمه مي نمايد.
در ترجمه فوق از گروهي آدرس هاي IP ريجستر شده استفاده خواهد شد. - OverLoading . مدل فوق شکل خاصي از NAT پويا است .
در اين مدل چندين IP غير ريجستر شده به يک IP ريجستر شده با استفاده از پورت هاي متعدد، ترجمه خواهند شد.
به روش فوق PAT)Port Address Translation) نيز گفته مي شود. - Overlapping . در روش فوق شبکه خصوصي از مجموعه اي IP ريجستر شده استفاده مي کند که توسط شبکه ديگر استفاده مي گردند. NAT مي بايست آدرس هاي فوق را به آدرس هاي IP ريجستر شده منحصربفرد ترجمه نمايد. NAT همواره آدرس هاي يک شبکه خصوصي را به آدرس هاي ريجستر شده منحصر بفرد ترجمه مي نمايد. NAT همچنين آدرس هاي ريجستر شده عمومي را به آدرس هاي منحصر بفرد در يک شبکه خصوصي ترجمه مي نمايد.
 ( در هر حالت خروجي NAT ، آدرس هاي IP منحصر بفرد خواهد بود. آدرس هاي فوق مي تواند در شبکه هاي عمومي ريجستر شده جهاني باشند و در شبکه هاي خصوصي ريجستر شده محلي باشند ) شبکه اختصاصي ( خصوصي ) معمولا" بصورت يک شبکه LAN مي باشند .
به اين نوع شبکه ها که از آدرس هاي IP داخلي استفاده مي نمايند حوزه محلي مي گويند. اغلب ترافيک شبکه در حوزه محلي بصورت داخلي بوده و بنابراين ضرورتي به ارسال اطلاعات خارج از شبکه را نخواهد داشت . يک حوزه محلي مي تواند داراي آدرس هاي IP ريجستر شده و يا غيرريجستر شده باشد.
هر کامپيوتري که از آدرس هاي IP غيرريجستر شده استفاده مي کنند، مي بايست از NAT بمنظور ارتباط با دنياي خارج از شبکه محلي استفاده نمايند. NAT مي تواند با استفاده از روش هاي متفاوت پيکربندي گردد.
در مثال زير NAT بگونه اي پيکربندي شده است که بتواند آدرس هاي غير ريجستر شده IP ( داخلي و محلي ) که بر روي شبکه خصوصي ( داخلي ) مي باشند را به آدرس هاي IP ريجستر شده ترجمه نمايد. -
يک ISP ( مرکز ارائه دهنده خدمات اينترنت ) يک محدوده از آدرس هاي IP را براي شرکت شما در نظر مي گيرد. آدرس هاي فوق ريجستر و منحصر بفرد خواهند بود . آدرس هاي فوق Inside global ناميده مي شوند. آدرس هاي IP خصوصي و غيرريچستر شده به دو گروه عمده تقسيم مي گردند : يک گروه کوچک که توسط NAT استفاده شده (Outside local address) و گروه بزرگتري که توسط حوزه محلي استفاده خواهند شد ( Inside local address) .  آدرس هاي Outside local بمنظور ترجمه به آدرس هاي منحصربفرد IP استفاده مي شوند.آدرس هاي منحصر بفرد فوق، outside global ناميده شده و اختصاص به دستگاههاي موجود بر روي شبکه عمومي ( اينترنت) دارند. - اکثر کامپيوترهاي موجود در حوزه داخلي با استفاده از آدرس هاي inside local با يکديگر ارتباط برقرار مي نمايند. - برخي از کامپيوترهاي موجود در حوزه داخلي که نيازمند ارتباط دائم با خارج از شبکه باشند ،از آدرس هاي inside global استفاده و بدين ترتيب نيازي به ترجمه نخواهند داشت .