جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : بايد ها و نبايد ها در طراحي سايت چيست؟ :

شرح : در طراحي سايت بازديد کنندگان را بشناسيد
مهم اين است که بازديد کنندگان را بشناسيد.
اگر اقدام به طراحي سايت ي مي کنيد که اسباب بازي مي فروشد، در مقايسه باسايتي جهت بانکداري آنلاين ، از کلمات ، رنگ ها و تصاوير متفاوتي استفاده خواهيد کرد.در طراحي سايت براي بازديد کنندگان به صورت ذهني بنويسيد و طراحي کنيد ، وسوسه نشويد که براي خودتان بنويسيد.
در طراحي سايت بايستي در مورد موضوع بنويسيد
در مورد موضوع طراحي سايت کنيد.
در طراحي سايت به جاي " اين صفحه در مورد پرورش ماهي طلايي است " ، بلافاصله با موضوع شروع کنيد: پرورش ماهي قرمز يک تفريح پر طرفدار است....
در طراحي سايت بايد از جملات کوتاه استفاده کنيد
از جمله هاي کوتاه استفاده کنيد.
شبکه گسترده جهاني سريع است. بازديد کنندگان شما مي خواهند اطلاعات شما را در يک لحظه دريافت و مشاهده کنند. بنابراين متن خود را چند بار بخوانيد ، سپس تا جايي که ممکن است کلمات غير ضروري را حذف کنيد.
در طراحي سايت بايد از املاي صحيح استفاده کنيد
در طراحي سايت تان از زبان انگليسي يا هر زبان ديگري که سايت شما به ان زبان نوشته شده است ، به طور صحيح استفاده کنيد. به عنوان يک روال استاندارد، از کنترل کننده ي املاء استفاده کرده اما کاملاً به آن تکيه نکنيد زيرا خواندن و محک انسان نيز لازم است.
در طراحي سايت نبايد از کلمات بي معني استفاده کنيد
آيا يک سايت بدرد نخور با موضوعات داغ داريد؟
يا يک سايت داغ با موضوعات بدرد نخور؟
در بعضي سايت هاي خيلي حساس ، اين نوع کلمات ممکن است مفيد باشند; اما در بيشتر سايت ها بهتر است از کلمات بي معني اجتناب کنيد.
در طراحي سايت نبايد از اصطلاحات حرفه اي استفاده کنيد
از اصطلاحات حرفه اي پرهيز کنيد.
اين مورد هم براي اصطلاحات اينترنتي صادق مي باشد و هم ساير موضوعات.
تنها اگر طراحي سايت شما جهت گروه منتخبي از متخصصان ، مخاطب دارد اصطلاحات ممکن است قابل درک باشد.
در طراحي سايت از اولين صفحه استفاده کنيد
اطمينان حاصل کنيد که در طراحي سايت مطالب مهم را در بخش اول صفحه تان ، يعني بخش اولي که روي صفحه نمايش داده مي شود قرار داده ايد.
در طراحي سايت مطالب را فوراً ارائه دهيد
بازديد کننده مي خواهد فوراً بداند که چه چيزي مي تواند در سايت شما پيدا کند اين مطلب را هنگام طراحي سايت خود به ياد سپاريد.
در طراحي سايت بايد از يک عنوان توضيحي استفاده کنيد