يکي از مزيت هاي کلي اين نوع فايل ها اين است که تقريبا هر نوع داده اي را مي توان بدون نگراني از تغيير آن ها، درون اين فايل ها قرار داد. همچنين محتويات اين فايل ها توسط هر کسي که برنامه Acrobat Reader را داشته باشد، به راحتي قابل دسترسي است.
بررسي ها سبب شده است که بيشتر از گذشته به موفقيت فايل هاي Adobs PDF اذغان کنيم. يکي از مزيت هاي کلي اين نوع فايل ها اين است که تقريبا هر نوع داده اي را مي توان بدون نگراني از تغيير آن ها، درون اين فايل ها قرار داد. همچنين محتويات اين فايل ها توسط هر کسي که برنامه Acrobat Reader را داشته باشد، به راحتي قابل دسترسي است. اما استفاده از اين روش هميشه هم نمي تواند مشکل گشاي شما باشد، به طور مثال وقتي حجم اين نوع فايل ها بي اندازه زياد مي شود، ديگر استفاده و انتقال آن ها کار آساني نخواهد بود و اين امر وقتي دردسر سازتر مي شود که شما بايد فايل PDF خود را بدون از دست دادن کيفيت محتواي آن ها، به فرد مورد نظر يا رايانه مقصد انتقال دهيد. تا او بتواند به راحتي از فايل شما استفاده کند. ساخت فايل PDF با برنامه هاي گوناگوني ميسر است. بيشتر برنامه هاي نشر روميزي و برنامه هاي گرافيکي و برخي برنامه هاي پردازشگر متون، مي توانند اين نوع فايل را بسازند. اما اگر برنامه اي که هم اکنون از آن استفاده مي کنيد. به طور عادي قادر به ساخت آن ها نيست، مي توانيد با تهيه برنامه Acrobat Reader اين فايل ها را به راحتي بسازيد. با هر نرم افزاري که فايل PDF را مي سازيد، بايد به سه مورد اندازه فايل، کيفيت و قابليت فشرده سازي توجه کنيد تا بتوانيد بهترين PDF را بسازيد. در اين مقاله نه روش مختلف را براي بهينه سازي اين فايل ها به شما معرفي خواهيم کرد.