جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : ASP در طراحي سايت :

شرح : با به كارگيري اسكريپت هاي روي سرويس دهنده ASP ، مي توان صفحات وبي با اجزاي پويا ساخت . اسكريپت هاي ASP مي تواند توسط جاوا اسكريپت و VB اسكريپت ايجاد شود.
ASP يك فايل استاندارد HTML است كه با گروهي از تركيبات افزوده ديگر گسترش يافته است .
همانند فايل استاندارد HTML ، يك ASP مي تواند شامل برچسب هاي HTML كه توسط مرورگر وب نمايش داده مي شود باشد .
هر چيزي مثل اپلت ها جاوا ، متن چشمك زن ، اسكريپت ها و كنترل هاي اكتيواكس روي سرويس گيرنده ، كه بتواند در يك فايل HTML جاي دهيد ، در يك ASP نيز جاي مي گيرد .
ASP چند ويژگي دارد كه برخي از آنها را بر مي شماريم :
ASP مي تواند اسكريپت هاي سمت سرويس دهنده را در بر داشته باشد .
با به كارگيري اسكريپت هاي روي سرويس دهنده ASP ، مي توان صفحات وبي با اجزاي پويا ساخت . اسكريپت هاي ASP مي تواند توسط جاوا اسكريپت و VB اسكريپت ايجاد شود .
ASP شماري از اشياي تعبيه شده را فراهم كرده است.
با به كارگيري اشياي تعبيه شده دسترسي پذير در يك ASP مي توان اسكريپت ها را بسيار نيرومندتر كرد ، در ميان اشياي ديگر ، اين شيي ها به ما اجازه دريافت و ارسال اطلاعات به مرورگر را مي دهد .
براي نمونه با استفاده از شيي Request مي توان اطلاعاتي را كه يك كاربر با فرم HTML فرستاده است ، دريافت و به آن اطلاعات توسط يك اسكريپت پاسخ داد .
يك ASP مي تواند توسط اجزاي افزوده گسترش يابد .
ASP با شماري از اجزاي اكتيواكس ، روي سرويس دهنده استاندارد دسته بندي شده است . اين اجزا به ما اجازه انجام كارهايي مانند تصميم گيري در مورد توانايي هاي مرور گرهاي گوناگون يا گنجاندن يك شماره صفحه ، در صفحه وب را مي دهد . اين بدان معناست كه هيچ مرزي در چگونگي گسترشASP ها وجود ندارد .
يك ASP مي تواند اطلاعاتي را با پايگاه داده هايي مانند AQL Sarver يا Ms Access تبادل كند .
با استفاده از مجموعه ويژه اي از اشيا كه اشيا داده اي اكتيواكس ناميده مي شوند ، ميتوان بسيار ي از پايگاه داده ها را در ASP به كار گرفت .
به كارگيري اكتيوايكس ها شكل توانمندي از ASP ها است . با ASP هايي كه مي توانند با يك پايگاه داده اي داد و ستد كنند ، سايت هاي وب بسيار پيشرفته اي ايجاد خواهند شد .
پس به طور كلي ، ASP يك صفحه استاندارد HTML است كه با اسكريپت هاي روي سرويس دهنده اشيا و اجزاي گسترش داده شده باشد و توسط ASP مي توان سايت هاي وبي را با اجزاي پويا و اثرپذير ساخت .
آنچه با ASP مي توان انجام داد :
به طور كلي ASP توانايي هاي زير را ايجاد مي كند :
اطلاعات را از فرم ها دريافت و در يك پايگاه داده ذخيره كند .
ساخت يك صفحه وب شخصي از مشخصات متناوب كاربران را در بر داشته باشد .
ساخت يك شمارنده صفحه وب .
با توجه به ويژگي هاي مرورگرهاي گوناگون ، صفحات وب گوناگون را نمايش دهد .
صفحات گوناگون را به هم پيوند دهد .