جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : Session در طراحي سايت :

شرح : يك session در يك زمان معين بوجود مي آيد و در زمان معين ديگري نيز به پايان مي رسد. سشن براي ذخيره کردن اطلاعات به طور موقت مي باشد و به اين علت استفاده مي شودکه کاربر مجبور به چندين بار وارد نمودن اطلاعات خود نباشد. بيشترين کاربرد session در ورود اطلاعات کاربر (کلمه کاربري و رمز عبور) مي باشد. هنگامي كه در يك وب سايت نياز به اين مي باشد كه يك سري اطلاعات بين كاربر و سرور مشترك باشد تا پس از هر بار ورود اطلاعات مذكور مجددا از كاربر خواسته نشود از مفهومي به نام session استفاده مي شود. متغير جلسه (منظور از جلسه اين است که پس از وارد کردن اطلاعات ورود به سايت، نرم‌افزار وبگاه يک جلسه ايجاد و در آن اطلاعات ورود را ذخيره نموده و تا زمان مشخص شده، اين اطلاعات ذخيره مي‌مانند.) اطلاعات مربوط به يک کاربر را نگه مي دارد. اطلاعات جلسه تماما بر روي سرور ذخيره شده، در يك بازه زماني معين شروع شده و در زمان معين ديگري به پايان مي رسد. به هر حال ، بايد بدانيد اطلاعات جلسه کاملا موقت بوده و بعد از خروج کاربر از وب سايت شما از بين مي روند. در صورتيکه شما مي خواهيد از اطلاعات سشن برايتان در سرور باقي بماند بايد آن اطلاعات را در بانک اطلاعاتي سرور ذخيره نمائيد.