جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : DHCP در طراحي سايت چه کاربردي دارد :

شرح : پروتکل پيکربندي پوياي ميزبان (DHCP) به شما اجازه مي دهد ادرسهاي IP را بصورت پويا به کامپيوترها و وسايل جانبي روي شبکه اختصاص دهيد. آدرس هاي IP از مخزني از آدرس ها تهيه شده و به کامپيوترها اختصاص داده مي شوند. اختصاص آدرس IP بصورت دائم و موقت خواهد بود. وقتي اين مسئله را در نظر بگيريد که بايد به هر کامپيوتر مشتري ، آدرس IP ماسک زير شبکه و آدرس دروازه اختصاص دهيد در مي يابيد که احتمال خطا در اختصاص آدرس ها بسيار بالاست.
DHCP يک محيط پويا ايجاد مي کند که آدرس هاي IP را به کامپيوترها و وسايل جانبي روي شبکه اختصاص مي دهد. با اين روش با دردسرهاي اختصاص آدرس IP بصورت دستي روبه رو نمي شويد و اختصاص آدرس هاي IP به کامپيوترها با دقت بالايي انجام مي گيرد.
سرور DHCP وظيفه دارد آدرس IP ، ماسک زير شبکه، دروازه پيش ساخته، آدرس سرور DNS و آدرس سرور WINS را به مشتري DHCP ارائه دهد. مشتري DHCP هر کامپيوتر يا وسيله اي روي شبکه است که براي کسب پوياي آدرس IP پيکربندي شده است. هنگامي که يک مشتري DHCP براي اولين بار راه اندازي مي شود بدنبال آدرس IP مي گردد. مشتري يک پيغام DHCP DISCOVER را نشان مي دهند که قرارداد IP فرستاده شده به همه سرورهاي DHCP را درخواست مي کند. پيام نمايش داده شده نام ميزبان مشتري و آدرس سخت افزار MAC مشتري را ارائه مي کند.
در مرحله بعد يک سرور DHCP که روي زير شبکه قرار دارد توسط پيام DHCP OFFER آدرس IP پيشنهادي به همراه ماسک زير شبکه و قرارداد IP را ارائه مي کند. اين پيام آدرس IP سرور DHCP را نيز شامل مي شود.
هنگامي که مشتري اولين پيام DHCP OFFER را دريافت مي کند يک پيام DHCP REQUEST به همه سرورهاي DHCP شبکه مي فرستند و پذيرش پيشنهاد ارائه شده را اعلام مي کند. اين پيام آدرس IP سرور DHCP اي را در بر مي گيرد که مشتري با آن موافقت نموده است. بقيه سرورهاي DHCP منتظر مي مانند تا هنگامي که مشتري ديگري درخواست آدرس IP داشت به آن درخواست پاسخ دهند. درنهايت سرور DHCP که با پيشنهادش موافقت شده يک پيام تاييد براي مشتري مي فرستد.