دسترسي به همه حساب ها با استفاده از سرويس وبي رايگاني كه در سايت http://www.fusemail.com ارائه مي شود، تمام حساب هاي پست الكترونيك وبي و pop3 خود را از يك نقطه منترل كنيد.
    تحويل نكته در محل سرويس رايگان «نكته ها با email» از طرف نويسندگان كتب Tips for Dummies راه اندازي شده كه مسائل فني، تكنولوژي، تفريحي و غيره را پوشش مي دهد. نشاني: http://etips.dummies.com/signup.asp
    فرعي به جاي اصلي براي مكاتبه با گروه هاي خبري يا شركت ها، از حساب هاي رايگاني چون Yahoo و Hotmail استفاده كنيد تا صندوق اصلي تان از هرزنامه پر نشود.
    زرنگ باشيد سايت http://www.another.com هزاران اسم ميزبان را نشان مي دهد كه قبلا ثبت شده اند، بنابراين هر وقت به فكر يك حساب پست الكترونيك وبي افتاديد، چيزي را انتخاب كنيد كه بياد ماندني تر باشد.
    نامه نگاري خودكار مي توانيد هر وقت دلتان خواست نامه را بنويسيد، ولي براي ارسال و خواندن پيام ها زمان بندي كنيد. اين برنامه زمان بندي را از نشاني http://www.acrovista.com/alarmwiz دريافت كنيد.
    يك برنامه جديد به نظر مي رسد نقطه ضعف هاي امنيتي outlook Express تمامي ندارند. براي امتحان يك چيز مطمئن تر، ساده تر و كارآمد تر خيلي ها روي pegasus Mail (نشاني http://www.pmail.com) قسم مي خورند.
    تزئين outlook Express طرح ها و نقش هاي رنگارنگ و متنوع را براي رويدادهاي مختلف از نشاني http://www.thundercloud.net دريافت كنيد.
      نگهداري آدرس ها ورود تمام اطلاعات به كتابچه آدرس ها اگر غير ممكن نباشد، بسيار طاقت فرسا است. اجازه بدهيد Email Verifier اين كار را براي شما بكند. به نشاني http://www.lencom.com/verifier.html برويد. نام مستعار با استفاده از سرويس «ارجاع نامه»، آدرسي بگيريد كه نامه ها را به حساب اصلي تان ارجاع (forward) مي دهد. در اين حالت مي توانيد ISP و آدرس تان را با خيال راحت عوض كنيد بدون اين كه مجبور باشيد آدرس جديد را به ديگران بدهيد.

    منبع: مجله شبكه