کوکي ها ,تکه هاي کوچکي از اطلاعاتند که وبسايت ها آنها را را روي سيستم شما ذخيره مي کنند. کوکي مي تواند شامل يک آي دي کاربر يا هر نوع متن ديگري باشد. به عنوان مثال صفحات وب مي توانند پبکربندي شوند. يک صفحه وب مي تواند يک پيوند مخفي داشته باشد که سبب مي شود اجزاي اصلي روي صفحه نيز مخفي شوند. اين صفحه مي تواند اين تنظيم را روي کامپيوتر شما تحت يک کوکي ذخيره کند.وقتي که شما در آينده همين صفحه را بارگذاري مي کنيد صفحه مي تواند کوکي را بررسي کند و به صورت خودکار اجزا را مخفي کند.
 
حال اگر کوکي ها را پاک کنيد در صورتي که حساب کاربري خود را براي ورود به سايت هاي مختلف فراموش کنيد ديگر قادر به ورود به آن حساب کاربري بر روي وبسايت مورد نظر نيستيد.البته هدف از اين جمله آشنايي بيشتر شما با مفهوم کوکي است چرا که راهکاري براي اين گونه موارد نيز وجود دارد. کوکي ها آنقدر در دنياي اينترنتي ما فراوانند که شما احتمالا صدها يا حتي هزاران کوکي ذخيره شده روي کامپيوتر خود داريد.