جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : CMS در طراحي سايت :

شرح : CMS يک برنامه نرم افزاري روي سرور مي باشد که به مدير سايت اجازه مي‌دهد تا محتواي سايت را بدون نياز به طراحي دوباره سايت، تغيير بدهد. در واقع طراح اوليه سايت، يک بار سيستم محتوا را طراحي کرده و تعدادي قالب آماده براي صفحات طراحي کرده و آن را روي سايت شما نصب مي‌کند. و شما به راحتي مي‌توانيد صفحات ديگري را به آن کم يا اضافه کنيد يا ويرايش انجام دهيد.

سايتهاي مجهز به سيستم مديريت محتوا که در اصطلاح به CMS که مخفف Content Management System است مشهور هستند، وبسايتهايي از نوع پرتالها يا سايتهاي پويا هستند که براي مصارف خاص توسط طراحان حرفه اي و يا شرکتهاي طراحي حرفه اي ايجاد شده اند.

تمام مزايا و معايب مربوط به سايتهاي پويا در مورد سايتهاي مجهز به سيستم مديريت محتوا نيز صدق مي کند. البته در نظر بگيريد که سايتهاي پويا و پرتالها نيز مجهز به سيستم مديريت محتوا هستند اما آنچه که در CMS ها متفاوت است طراحي آنها و سيستمهاي مديريت محتواي آنها به منظور مصارف خاص است.