كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : مفهوم FileZilla چیست؟ :

شرح : فايل زيلا يک برنامه FTP Manager Client باز متن و رايگان مي‌باشد. نحوه کار با اين نرم افزار خيلي راحت است. با اين برنامه شما مي توانيد فايل هاي مورد نيازتان را از روي کامپيوتر به روي هاستتان و بلعکس انتقال بدهيد و خيلي راحت دسترسي به فايل هايتان را ويرايش کنيد،در واقع يکي از اساسي ترين نرم افزار هاي اينترنتي که بدون آن نمي توان تعامل زيادي برقرار کرد. file zillaدر عمل يک FTP Client کامل است که با وب سايت هاي FTP به راحتي و قدرت ارتباط برقرار مي کند. فرستادن همزمان و موازي چندين فايل،پشتيباني از کشيدن و انداختن،همخوان کردن فايل ها از خصوصيات اين برنامه است.فايل زيلا جدا يک چاقوي سوئيسي است و هيچکس نمي داند نهايت توانايي هاي اين نرم افزار چيست و در طراحي وب سايت کاربرد دارد. اين نرم افزار ظاهر چندان زيبايي ندارد،ولي مناسب ترين نرم افزار انتقال فايل مي باشد.