ادمين (Admin) کيست؟
مدير سيستم که به انگليسي به آن System administrator مي گويند در واقع فردي است که يک سيستم يا
شبکه کامپيوتري را نگه داري و اداره مي کند. مدير سيستم که به آن به طور خلاصه Sys Admin هم گفته ميشود، وظايف
گسترده و متنوعي را برعهده دارد و بسته به محل کار، ممکن است مسووليت اش شامل حوزه هاي تخصصي باشد. براي مثال برخي از شاخه هاي تخصصي زير مجموعه مدير سيستم شامل اينها است:

مدير ديتابيس: کسي که نگهداري، بازدهي و عملکرد ديتابيس يک سازمان را برعهده دارد.

مدير شبکه: اين شغل مشهوري است و احتمالا با آن سر و کار داشته ايد. اين فرد شبکه و زير ساخت هاي آن را مانند سوييچ ها و روترها را نگهداري و مديريت مي کند و مشکلات آنها را برطرف مي نمايد.

مدير امنيت: از اسمش مشخص است که کارش چيست.

ادمين وب: سرويس هاي مرتبط با وب سرورها را مديريت و نگهداري مي کند. کارهايي مانند مديريت آپاچي و IIS و دسترسيها
و معمولا امنيت مرتبط با آنها.

پشتيبان فني: فردي که در سازمان مسوول است که مشکلات کاربران را در کار با کامپيوترها حل نمايد و به آنها آموزش دهد.

پست مستر: اسمش شبيه پستچي است. اما در واقع کسي است که مديريت سرور ايميل ها را بر عهده دارد.
بسته به شرکت يا سازماني که يک مدير سيستم در آنجا کار مي کند، ممکن است هر کدام از اين زير شاخه هاي شغلي وجود داشته باشد يا نباشد. اين موضوع کاملا به بزرگي و نوع کار سازمان بستگي دارد. گاهي اوقات يک مدير سيستم تمام کارهاي موجود را انجام ميدهد و گاهي لازم است چندين مدير سيستم وجود داشته باشند و هر کدام روي حوزه تخصصي خودشان کار کنند.