كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : خصوصیت name یا (id)در اچ تی ام ال چیست؟ :

شرح : خصوصيت name يا (id)
با تنظيم يک نام منحصر به فرد براي يک عنصر با استفاده از خصوصيت name يا id، مي توانيد در CSS يا

JavaScript به آن دسترسي داشته باشيد.
البته از خصوصيت name يا id براي ايجاد يک bookmark يا پيوند به درون همان صفحه نيز مي توان استفاده نمود.

براي ديدن تفاوت idدرhtml5 اينجا کليک کنيد.