چرخه حيات نرم‌افزار

چرخه حيات نرم‌افزار | شرکت طراحي سايت بهپردازن

چرخه حيات نرم‌افزار، مجموع مراحل يک نرم‌افزار از زمان گسترش تا بلوغ، انتشار و پشتيباني پس از آن را شامل مي‌شود.

چرخه حيات نرم‌افزار از مراحل گوناگوني تشکيل شده که پايداري نرم‌افزار و ميزان بهبود مورد نياز، قبل از ارائه? نسخه? نهايي هم جزو آن است.

 تمام نسخه‌هاي اصلي يک محصول معمولاً هنگامي که يک ويژگي جديد اضافه مي‌گردد، يا در حين مرحله آلفا عرضه مي‌گردد،

مرحله‌اي که‌آن (نرم‌افزار) اشکال‌زدايي مي‌گردد همان مرحله بتا(Beta) است، و در نهايت مرحله‌اي که همه? اشکالات مهم

برطرف شده‌است مرحله? stable است. يک مرحله مياني نيز ممکن است وجود داشته باشد. مراحل ممکن است صريحاً توسط

ارائه‌دهندگان پروژه تعديل شوند يااعلام گردند، اما گاهي اوقات مراحل توليد صريحاً توضيح داده نمي‌شوند.

بر طبق قرارداد، اغلب  code namesقبل از ارائه? محصول توسط تعدادي از شرکت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، هرچند محصول واقعي و ويژگي‌هايش حقيقتاً محرمانه است.

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.