مفهوم دستور يا syntax در برنامه نويسي

مفهوم دستور يا syntax در برنامه نويسي | شرکت طراحي سايت بهپردازن

دستور(syntax)

فرم سطحي يک زبان برنامه‌نويسي دستور آن ناميده مي‌شود.

غالب زبان‌هاي برنامه‌نويسي کاملاً متني اند؛ و از دنباله? متون شامل کلمات، اعداد، نشانگذاري، بسيار شبيه زبان نوشتاري طبيعي استفاده مي‌کنند.

از طرف ديگر، برنامه‌هايي نيز وجود دارند که بيشتر گرافيکي اند، و از روابط بصري بين سمبل‌ها براي مشخص کردن برنامه استفاده مي‌کنند.

دستور يک زبان ترکيبات ممکن سمبل‌ها براي ايجاد يک برنامه? درست را از نظر دستوري مشخص مي‌کند. معنايي که به يک ترکيب سمبل‌ها داده مي‌شود با معناشناسي اداره مي‌شود (قراردادي يا نوشته شده در پياده‌سازي منبع).
براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.