بکاپ سايت: وقتي که شما صاحب يک سايت مي شويد، زمان هايي پيش مي‌آيد که همه چيز به خوبي پيش نمي‌رود و اصطلاحاً سايت Crash  مي‌کند که در چنين مواقعي نياز به Backup (بکاپ يا نسخه ي پشتيبان سايت) داريم. 
وب هاست انتخابي مي بايست به طور روزانه و دائم از سايت بکاپ تهيه کند و حتي اين امکان را در اختيار مشتري قرار دهد تا به بکاپ هاي گذشته -مثل يک ماه پيش- نيز دسترسي پيدا کند.
در ارتباط با بکاپ سايت همواره مي بايست اين مسائل را مد نظر قرار داد:
- آيا وب هاست بکاپ کامل از سايت در اختيارمان قرار مي‌دهد يا خير؟
- آيا جايگزين کردن بکاپ سايت به سادگي از طريق کنترل پنلي که در اختيارمان قرار مي‌گيرد امکان‌پذير است؟
- آيا خود وب مستر امکان بکاپ گرفتن از سايت را در زمان هاي دلخواه دارد يا خير؟