كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : فواید نظارت بر ترافیک سایت :

شرح : وب‌گاه‌ها معمولاً بر ترافيک ورودي و خروجي خود نظارت مي‌کنند تا بدانند که کدام بخش‌ها يا صفحات محبوب‌ترند و اينکه آيا روند
ظاهري خاصي، مثلاً بازديد از يک صفحه? خاص توسط مردم کشوري مشخص، وجود دارد يا خير.
 راه‌هاي زيادي براي نظارت بر شدآمد وب وجود دارد و اطلاعات گردآوري شده براي
1- کمک به ساختاربندي وب‌گاه
2- پيدا کردن مشکلات امنيتي
3- نشان دادن کمبود احتمالي پهناي باند
به کار مي‌رود.