HTML5 boilerplate چيست؟

HTML5 boilerplate چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

HTML5 boilerplate به شما فريم ورک براي ايجاد صفحات html5 و همچنين المان هاي مختلف را مي

دهد. اين سيستم با مرورگرهاي مختلف سازگاري کامل دارد, به طور مثال با نسخه هاي قديمي تر اينترنت اکسپلورر, که به شما امکان

استفاده از تگ هاي html5 نظير <article>, <aside> and <header> را مي دهد.

سيستم همچنين ابزاري براي بهينه سازي سايت براي موبايل دارد, که به شما امکان ايجاد صفحه سازگار با انواع مرورگرها و ابزارها را

به گونه اي ساده مي دهد. اين ابزار همچنين ابزارهاي بسياري نظير ابزار .htacess براي استفاده از gzip جهت

بهينه سازي سايت و سرعت آن دارد.