Adobe Brackets چيست؟

Adobe Brackets چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

Adobe Brackets ويرايشگر رايگان طراحي صفحات وب سايت مي باشد که براي مديريت کدهاي HTML,

CSS, and JavaScript طراحي گرديده. Adobe Brackets به شما امکان کد زني داخل

کد را مي دهد که به اين ترتيب تمرکز شما را بر روي کد زني قرار مي دهد. اين نرم افزار توسط Adobe پياده سازي گرديد و

تحت مجوز MTI به اشتراک گذاشته شده.