جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

cors چيست؟

شرح : به زبان ساده ، cors به سادگي اجازه مي دهد دامنه ها درخواست خود را براي منبع ميزباني به يک دامنه ديگر بفرستند. براي مثال اگر يک تصوير در siteA.com و siteB.com داشته باشيم. دسترسي به عکس براي نمايش در صفحه را خواهيم داشت.پس از ان siteA.com اجازه خواهد داد.مرورگر با خواندن header سايت b يک درخواست به sita.com بدهد. در غير اين صورت مرورگر پاسخ را رد مي کند.