انواع وب سرويس

انواع وب سرويس | شرکت طراحي سايت بهپردازن

به طور کلي به دو نوع مي توان تقسيم کرد 1- REST -2 SOAP REST يک معماري در طراحي Web API است .و از HTTP براي ارسال و دريافت اطلاعات مابين کلاينت و سرور استفاده مي کند.در معماري سنتي وب سرويس ها مثلا شما نام شهر را به متدي از يک سرويس مي داديد و در پاسخ مثلا جمعيت و يا درجه رطوبت هوا را مي گرفتيد ولي در وب سرويس هاي مبنتي در Rest ديگر متدهايي با اين ماهيت نداريم و تنها يک سري متد هاي کلي داريم به نام هاي Get ، Put، Delete، Post SOAP : يک پروتکل (توجه کنيد پروتکل و نه معماري )براي تبادل اطلاعات بين برنامه هاي وبي است و اصولا فرمت اطلاعات ارسالي و دريافتي در آن XML است .