كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : وب سرویس چیست ؟ :

شرح : وب سرويس function هايي است که توسط ساير برنامه ها و توسط HTTP در دسترس قرار مي گيرد.وقتي شما وب سايتي داريد برنامه شما و صفحاتي که دارد توسط Browser قابل ديدن است اما وب سرويس با اين حالت تفاوت دارد به اين دليل که وب سرويس صفحاتي ندارد که شما ببينيد بلکه عملکرد ها و متد هايي است که توسط ساير صفحات و برنامه ها قابل دستيابي است سرويس مجموعه اي از متد هاست که کار خاصي براي ما انجام مي دهد. وب سرويس ها، اين امکان را فراهم مي کنند که ساير برنامه ها از جمله برنامه هاي تحت دسکتاپ و تحت وب با يک ارتباط روي HTTP به توابع داخل آن ها دسترسي پيدا کنند و نتيجه اش را در قالب فرمت استاندارد XML و ساير فرمت ها دريافت کنند در واقع مي توانيد فرض کنيد که وب سرويس خود Application ايي است که با ساير Application تعامل دارد.که اين تعامل مي تواند به صورت دريافت و ارسال ديتا و يا متدي باشد که کار خاصي انجام مي دهد و داخل وب سرويس نوشته شده است و از بيرون فراخواني ميشود.