كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : تعریف physical model در EF :

شرح : اين مدل قابليت‌هاي يک موتور داده‌اي خاص را به وسيله مشخص کردن جزئيات ذخيره‌سازي مانند partitioning و indexing اداره مي‌کند.