مزاياي Entity Framework

مزاياي Entity Framework | شرکت طراحي سايت بهپردازن

1- سطح يادگيري ساده: کار با EF به نسبت بقيه ORMها تقريبا ساده تراست.2- پشتيباني از پايگاه داده هاي مختلف در نسخه 4.3- توسعه فعال: همانطور که اشاره شد، به نظر مي رسدMicrosoft، قصد جدي در توسعه اين قابليت دارد. اضافه شدن امکانات زياد به نسخه 4 نشاندهنده همين مطلب هست. مثل امکان Code First، Lazy Loading و …که در نسخه 4 به EF اضافه شده اند.4- توسعه دهندگان قادرند تا با ساختار شيء گرايانه سازگار با انواع سيستم هاي مديريت داده کار کنند. 5- پشتيباني کامل از Linq.6- نصب خودکار باStudioVisual.7- مرتبط شدن چندين مدل مفهومي به يک ساختارپايگاه داده.8- برنامه هاي کاربردي قادر خواهند بود تا در مدل مفهومي خود (conceptual model) محوريت بيشتري به خود برنامه ببخشند به گونه اي که شيء گرايي، ارث بري، گونه ها (Type) هاي پيچيده تر و روابط بين جداول و اشياء بهتر پياده سازي شوند. 9-برنامه نويس ها از کدنويسي زيادي پيچيده رها مي شوند. 10- بدون کوچک ترين تغيير کد برنامه خواهيم توانست مدل ارتباط بين ساختار پايگاه داده و مدل مفهومي را تغيير دهيم.

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.