كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : موارد استفاده فوروارد دامنه :

شرح : دامنه مشتري در نوآور هاست ثبت شده ولي سرويس وب هاستينگ(هاست) مشتري خارج ازنوآور هاست ارائه ميشود . دامنه يا دامنه ها به همراه دامنه اصلي (وب سايت) مشتري خارج ازنوآور هاست ثبت شده باشد و نوآور هاست ، تنها خدمات فوروارد دامنه را ارائه نمايد .