چنانچه بخواهيد دامنه يا دامنه هايي که ثبت نموده ايد بر روي دامنه اصلي و يا وب سايت اصلي شما لينک شود (فوروارد شود) آنرا فوروارد مي نماييم . در اين حالت نام دامنه فرعي (مبدا) به دامنه اصلي (مقصد) تغيير مي کند .