جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : منظوراز ترافيک وب سايت چيست؟ :

شرح : شايد در بسياري از وبلاگها و وب سايت ها خوانده باشيد که ترافيک وب سايت به معني تعداد بازديد از يک سايت است . اگر چه ترافيک يک سايت رابطــــه مستقيمــــي با تعداد بازديد از آن سايت دارد ولي مطمئنا به معني تعداد بازديد از يک سايت نيست !!.

ترافيک وب سايت يعني چه ؟
ترافيک وب سايت عبارت است از مقدار اطلاعات تبادل شده بين يک سايت و کاربر که در اينجا کاربر همان بازديد کننده سايت است .

مقدار اطلاعات تبادل شده چيست ؟
متن ، تصوير ، ويدئو ، فايل و ... که در يک صفحه وب نمايش داده ميشود اطلاعات ( Data ) را تشکيل ميدهد . بنابراين ممکن است که سايت الف تعداد بازديد بيشتري از سايت ب داشته باشد و در عين حال ترافيک کمتري نسبت به سايت ب داشته باشد . براي روشن شدن هر چه بهتر اين موضوع به مثال زير توجه کنيد !!.

1) روز شنبه تعداد 800 اتومبيل شخصي از خيابان A عبور کردند و اين درحالي بود که شاهد ترافيک رواني بوديم .

2) روز شنبه تعداد 500 کاميون از خيابان A عبور کردند که باعث ايجاد ترافيک سنگيني شد .

در بخش (1) اگر چه تعداد اتومبيل هاي بيشتري از خيابان عبور کردند ولي شاهد ترافيک بالايي نبوده ايم و در قسمت (2) هر چند تعداد کاميونهاي عبوري کمتر از مورد (1) بود ولي باعث ترافيک سنگيني شد .

در مورد ترافيک سايت هم وضعيت به همين منوال است . يعني اگر دريک صفحه از محتوي سنگين نظير تصاوير و ويدئو و ... با حجم بالايي استفاده کنيم در يک بازديد نسبت به صفحه اي که از محتوي سبک استفاده کرده است ترافيک بيشتري خواهيم داشت . اما نکته به همين جا ختم نميشود . در بسياري از سايتها کاربران امکان آپلود کردن تصاوير ، ويدئو و ... را دارند . آپلود کردن هم به افزايش ترافيک يک سايت کمک ميکند . نتيجه اينکه ممکن است سايت شما ترافيک بالايي داشته باشد اما بازديد کننده زيادي نداشته باشد .

کداميک مهمتر است ؟ تعداد بازديد از يک سايت و يا ترافيک بالا .
واضح است که اهميت ترافيک يک سايت به خاطر کسب درآمد بيشتر است . اما آيا داشتن ترافيک بالا باعث افزايش درآمد ميشود ؟ پاسخ اين سوال منفي است . شما به راحتي و با قرار دادن چند فايل حجيم و دانلود روزانه ميتوانيد ترافيک سايت خود را بالا ببريد ولي اين فرايند به افزايش درآمد منجر نخواهد شد .