ايرکتيو‌ها از محبوب ترين ويژگي‌هاي فريم ورک انگولار مي‌باشند. اين بخش چالش برانگيزترين بخش انگولار است.

مي‌توان از دايرکتيو‌ها براي ايجاد تگ‌هاي دلخواه HTML استفاده کرد به عنوان widget‌هاي جديد و دلخواه عمل مي‌کنند. از دايرکتيوها همچنين مي‌توان با روش‌هاي جالبي در تعيين رفتار براي المان‌ها و تغيير ويژگي‌هاي DOM استفاده کرد.