كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : بهینه سازی موتورهای جستجو :

شرح : ربات ها فايل هايي هستند که اسپايدر هاي موتورهاي جستجو بعد از بازديد از سايت به دنبال اين فايل ها هستند و در واقع ابزارهاي موتورهاي جستجو را به سمت نقاطي از سايت هدايت مي کنند که بايد خوانده شوند .
فايل ديگري که براي يافتن اطلاعات توسط موتور هاي جستجو استفاده ميشود نقشه سايت است ، نقشه سايت با نشان دادن مسيرها و لينک هاي مناسب يافتن و پيدا کردن اطلاعات را تسهيل مي کند .