براي ريدارکت کردن طراحي سايت تان به دامنه ديگر، کافي است فقط کد زير را در قسمت تنظيمات فايل .htaccess خود درج نماييد.
Redirect 301 / http://mt-example.com
 ريدارکت کردن به دامنه تازه زماني که دامنه قبلي ترافيک بالايي را جذب کرده باشد در سئو سايت تان بسيار حائز اهميت است. به اين خاطر که ترافيک قبلي شما از بين نخواهد رفت و خواهيد توانست آن را به دامنه جديد انتقال بدهيد.