كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : انتقاد به بازاریابی شبکه‌ای :

شرح : مطابق قانون ساده? عرضه و تقاضا در اقتصاد زماني که عرضه? يک کالا از تقاضايش پيشي بگيرد تقاضا کاهش مي‌يابد. در اين نوع بازاريابي نيز پس از اشباع بازار بخاطر افزايش تعداد بازارياب‌ها و عرضه محصول تقاضا کاهش مي‌يابد و با کاهش کشش بازار زمينه براي فروپاشي هرم فراهم مي‌شود. البته وقوع اين مسئله عموماً آسيبي به لايه‌هاي اوليه? هرم نتورکينگ نمي‌رساند اما افرادي که تازه‌وارد اين عرصه شدند را ناکام خواهد گذاشت چراکه سود زيادي به آنها نمي‌رسد. نمونه‌هايي از عدم کسب موفقيت و درآمد معقول در بازاريابي شبکه‌اي:

    تنها ?? درصد فروشندگان شرکت Amway’s که يکي از باقدمت‌ترين و بزرگترين شرکتهاي مبتني بر بازاريابي در آمريکا و جهان است توانستد درآمدي داشته باشند.
    از ????? فروشنده مورد بررسي از شرکت Amway’s تنها ?? نفر موفق به کسب درآمد در حد متوسط جامعه شده بودند و ??/? درصد توفيقي نداشتند
    در سال ???? تنها ? درصد از فروشندگان شرکت Mona Vie’s موفق به دريافت سود شده بودند.
    در سال ?? درآمد سالانه ?? درصد از بازارياب‌ها در آمريکا از ???? دلاردر سال کمتر بود که با درآمد حداقلي براي زندگي تفاوت فاحشي دارد.
    در سال ???? درآمد ?? درصد از فروشندگان شبکه Fortune در آمريکا از ???? دلار در سال کمتر بود و ?? * درصد کل فروشندگان هيچ درآمدي نداشتند.

تنها ???? درصد از ميان ??? ميليون فروشنده شرکت Herbalife (از شرکت‌هاي بزرگ مبتني بر بازاريابي شبکه‌اي آمريکايي) توانسته‌اند درآمد بالاي ?? هزار دلار در سال داشته باشند (اين درآمد در آمريکا به مراتب از خط فقر کمتر است!) و ?? درصد از فروشندگان هيچ سودي از محل فروش دريافت نکرده‌اند. همچنين اين شغل همواره با مراجع قانوني و اقتصادي در کشمکش بوده و در برخي کشورها نيز به کلي غير قانونيست. مطابق اظهارات سازمان تجارت فدرال آمريکا اين شرکت‌ها خطرناکند چراکه درصورت فروپاشي هرم به جز افراد اوليه? هرم که تعداد قليلي هستند بقيه دست خالي مي‌مانند. اين سازمان ضمن ازعان به مشکوک بودن بعضي از اين شرکت‌ها توصيه نموده «بهتر است در برنامه‌اي که حقوق شما به جاي فروش خودتان به تعداد زيرمجموعه‌هاي شما بستگي دارد وارد نشويد» بازاريابي شبکه‌اي به حدي از نيل به ثبات و آرامش در دنياي اقتصاد بدورمانده که شرکت Amway’s که از قديميهاي اين عرصه است بعد دهه‌ها فعاليت فراتر از صدمين خرده فروش بزرگ دنيا نرفته

بازاريابي شبکه اي