قوانين نانوشته در نقد طراحي وب سايت

قوانين نانوشته در نقد طراحي وب سايت | شرکت طراحي سايت بهپردازن

نقد ( بررسي دقيق و مکتوب کار يا اثر است که شامل نظرات نويسنده آن نيز مي باشد.) طرح هاي وب فقط براي پيشرفت و بهبود طرح پيشنهادي نيست، بلکه فرصت بزرگ آموزشي براي همه بخش هاي درگير در پروژه است. در صورتي که به درستي و با پيروي از دستورالعمل ها اجرا شود مي تواند به همراه خود يک تجربه همکاري عالي با ديگران و تاثير مثبت در پيشرفت پروژه به ارمغان بياورد.

اکثر اوقات، طراحان وب با يک تيم يا حداقل با طراحان و توسعه دهندگان ديگر، کار و همکاري مي کنند. اين بدين معني است که در بعضي موارد، در شغل خود با انتقاد هاي زياد ي رو به رو خواهند شد. بعضي از اين انتقاد ها رسمي و بعضي ديگر هم غير رسمي خواهد بود.

بعضي اوقات، شما هدف انتقاد هستيد و در زمان ديگر، شما ديگري را هدف انتقاد قرار ميدهيد. پس واقعا ضروري است که بدانيد چگونه اين انتقاد ها را مديريت کنيد و در برابر آن عکس العمل مناسب نشان دهيد ، و خودتان را در طول مدت اين جلسات مشترک، به سمت درست هدايت کنيد.

بررسي طرح ها به ديد انتقادي خيلي خوب است و فرصت آموزشي عالي براي شماست. مهم نيست که شما کدام طرف باشيد، انتقاد کننده يا انتقاد شونده . در صورتي که اين نقد به درستي و از روي اصول صورت گيرد فرصت بسيار خوبي براي همکاري کردن و يادگيري از ديگر طراحان و توسعه دهندگان وب است. بعضي از شرکت ها و کمپاني ها راهنما و دستورالعمل هاي مشخصي براي نقد يک طرح دارند. اما واقعا چه چيزهايي به عنوان قوانين نانوشته در نقد طرح هاي بزرگ اهميت دارد؟

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.