روش براي بهبود فوترهاي معمولي و رايج

روش براي بهبود فوترهاي معمولي و رايج | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اگر شما يک طراح وب هستيد حتما ميدانيد که هر عنصر در وب سايت مکان و هدف مخصوص به خود را دارد.

بسياري از طراحان صفحات را از بالا به پايين طراحي ميکنند يعني تمرکز خود را روي هدر، نوار کناري، و محتويات اصلي گداشته و از پرداختن به فوتر غافل ميشوند. با اين حال سايتهاي اندکي هم هستند که طراحي فوتر آنها کاملا تخصصي و مناسب با اهداف سايت ميباشد، در زير چند نمونه مناسب از طرحهاي عملي براي ساخت يک فوتر حساب شده، با انتخابهاي فکر شده نشان داده خواهد شد.