1- منوهاي سايت (پورتال) مي بايست حتي الامکان تکميل باشند.
2- عدم وجود صفحه خالي در وب سايت
** مطالب مي بايست مرتبط با عنوان صفحه باشد.
3- استفاده از پيوندهاي مفيد در سايت
 ***ماژول مناسب "پيوندها" مي باشد که قابل استفاده است.
4- استفاده از شمارنده تعداد بازديدکنندگان از سايت
*** سايت پيشنهادي براي اين منظور وبگذار مي باشد.
5- استفاده از صفحه تماس با ما و ارسال نظرات توسط بازديدکنندگان
6- استفاده از صفحه پرسش و پاسخ متداول و درج پرسش هاي رايج و پاسخ آن ها
7- درج تاريخ آخرين به روز رساني سايت