در اندرويد مکان يابي را در حالت کم مصرف قرار دهيد

در اندرويد مکان يابي را در حالت کم مصرف قرار دهيد | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اگر نياز زيادي به اطلاعات و موقعيت مکاني نداريد، مي توانيد با اين ترفند از مصرف باتري توسط جي پي اس بکاهيد. اندرويد داراي 3تنظيم مختلف براي مکان يابي شامل High accuarcy، Battery saving و Device only است.

براي انجام اين کار مراحل زير را دنبال کنيد:به تنظيمات دستگاه برويد و Location را انتخاب کنيد. حال به Mode برويد و حالت مورد نظر خود را انتخاب کنيد که گزينه  Battery saving در مصرف باتري شما توسط جي پي اس صرفه جويي خواهد کرد.