در دستگاه اندرويدتان صفحه قفل موسيقي را به عقب يا جلو ببريد

در دستگاه اندرويدتان صفحه قفل موسيقي را به عقب يا جلو ببريد | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اگر اهل موسيقي باشيد حتما ديده ايد که هنگام پخش موسيقي، تصوير صفحه  قفل دستگاه تان به تصوير آلبوم تغيير مي کند و مي توانيد موسيقي را متوقف کنيد و يا ادامه دهيد. همچنين مي توانيد به موسيقي قبلي و بعدي برويد؛ اما امکان جلو و عقب بردن موسيقي در حالت عادي وجود ندارد، بدين منظورمراحل زير را طي کنيد:وقتي موسيقي در صفحه  قفل در حال پخش است، يکي از 3 کليد موجود را براي مدتي بفشاريد. در اين هنگام نواري ظاهر مي شود، حال مي توانيد عمل مورد نظر را انجام دهيد.