چگونه صفحه مانيتور رابرعکس کنيم؟

چگونه صفحه مانيتور رابرعکس کنيم؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

اين کار توسط نرم افزار هاي کنترل کارت گرافيک انجام مي شه و کاره خيلي ساده اي هست
شما بايد اول بريد به کنترل پنل و بعد روي آيکون نرم افزار کارت گرافيک کليک کنيد.
نکته:اين آيکون شکل و نام هاي متفاوتي داره مثلاً:نويدا شکل يه چشم هست و ati شکل دست و اينتل هم شکل آرم لوگوي اينتل

يعد بريد به قسمت display و بعد general setting و rotation و از کادر باز شده درجه چرخش رو انتخاب کنيد.