جاوا اسکريپت زبان برنامه نويسي مي باشد که درون کدهاي HTML قرار مي گيرد و بر روي مرورگر بازديد کننده اجرا مي شود. جاوا اسکريپت توانايي تغيير در محتويات المانهاي نمايش داده شده را بر روي مرورگر فرد بازديد کننده دارد بطوريکه امکان پويا سازي يا ديناميک شدن صفحات بوجود مي آيد.