جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : پروتکل FTP چيست؟ :

شرح : FTP يا File Transfer Protocol به پروتکلي اطلاق مي شود که براي ارسال و دريافت فايل بين سرور و کلاينت بکار گرفته مي شود. در مقابل پروتکل HTTP، پروتکل FTP از قدمت بيشتري برخوردار است و با در نظرگيري تکنولوژي هاي مورد استفاده در زمانهاي قديم، پروتکل FTP از سرعت پايينتري در مقايسه با پروتکل FTP برخوردار است.

امنيت بکار گرفته شده براي FTP بسيار ضعيف بوده بطوريکه امکان هک شدن داده ها از نظر تئوري براي اين پروتکل وجود دارد (برخلاف پروتکل HTTP که از نظر تئوري، امکان هک شدن براي آن وجود ندارد).