نحوه پيدا كردن آدرس آي پي

نحوه پيدا كردن آدرس آي پي | شرکت طراحي سايت بهپردازن

روش اول: به منوي استارت ويندوز برويد و در پنجره Run دستور cmd /k ipconfig را تايپ کنيد؛ حال در فهرستي که برايتان ظاهر مي شود، به دنبال عبارت Default Gateway بگرديد؛ عدد مقابل آن، آدرس آي پي روتر يا مودم شماست.


روش دوم: دوباره به سراغ منوي استارت و پنجره Run برويد و اين بار دستور cmd /k tracert را تايپ کنيد تا آدرس آي پي در اولين خط اين پنجره نمايش داده شود.