مالتي مديا "Multimedia" در لغت به معناي چند رسانه اي است يعني ارتباط و انتقال موضوع ها و مفاهيم با استفاده از رسانه هاي متفاوت همچون گفتار ، موسيقي ، عکس ، متن ، انيميشن ، محيط هاي تعاملي و رابط با کاربر و ... و هر چيز که شما فکرش را بکنيد. تا قبل از آمدن سيستم عامل ويندوز، واژه مالتي مديا در فرهنگ کامپيوتر وجود نداشت. چند سال پيش از آن حتي کارت صوتي هم شناخته نشده بود. با ورود ويندوز ?? و همچنين بهبود کيفيت صوت و تصوير کامپيوتر ها، مالتي مديا يا چند رسانه اي بعنوان يک تکنولوژي مطرح شد. يک نرم افزار مالتي مديا نرم افزاري است که متن، تصوير ( شامل تصاوير ثابت ، فيلم ، و انيميشن ) ، و صدا (  گفتار و موزيک ) را در خود بگنجاند.

ساخت مالتي مديا