متداولترين اشتباهات كاربران در هنگام کار با کامپيوتر

متداولترين اشتباهات كاربران در هنگام کار با کامپيوتر | شرکت طراحي سايت بهپردازن

بيشتر اين اشتباهات به مسائل امنيتي مربوط ميشود.

نصب بي رويه نرم افزار خصوصأ نرم افزارهائي كه از طريق اينترنت دريافت مي گردد ،

كليك بر روي دكمه OK در يك جعبه محاوره اي كه ممكن است باعث تغيير تنظيمات يك

برنامه و در نهايت رفتار يك كامپيوتر و حتي در برخي موارد از كارافتادن سيستم گردد ،‌

نمونه هائي اندك در اين زمينه مي باشند. پيشنهاد ميکنم اين ترفند را حتما با دقت مطالعه

بفرماييد چرا که ممکن است شما نيز اين اشتباهات را مرتکب شويد و خودتان بي خبر باشيد!