جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

پوشش وب سايت چگونه است؟

شرح : شما مي توانيد هر چيزي را بر روي وب بيابيد؛ اطلاعات علمي, تجاري, هنري, تبليغاتي, شخصي,و... . اکنون اطلاعاتي که بر روي وب قرار گرفته است کليه حوزه هاي معارف بشري را پوشش مي دهد. کتابخانه ها, مراکز اطلاع رساني و سازمانهاي تجاري وب را رسانه اي مناسب براي ايجاد ارتباط با کاربران و مشتريان يافته اند. بستر ارتباطي وب همچنين اين امکان را به کاربران مي دهد که با يکديگر ? به صورت دو يا چند نفره به مباحثه پرداخته و کنفرانس از راه دور تشکيل دهند و يا به تبادل نامه به صورت دو يا چند جانبه بپردازند.