روش هاي افزودن ابزار جستجو در وب سايت چگونه است؟

روش هاي افزودن ابزار جستجو در وب سايت چگونه است؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

?) کاوش بر اساس نمايه توليد شده توسط ماشين: در اين شيوه که در موتورهاي کاوشي نظير Altavista و webcrawler استفاده شده است, نمايه توسط ماشين و بدون کنترل مستقيم انسان بر فرايند انتخاب و نمايه سازي تهيه مي شود. در نمايه سازي به اين روش جامعيت مورد توجه است. (?, ص. ?? ??)

 

با معرفي صفحه وب به اين موتورهاي کاوش, نمايه اي از کلمات بکار رفته در صفحات تهيه شده و پس از کنترل آنها توشط سياهه وارسي (Stop List) ? که حدود ??? کلمه را (البته در زبان انگليسي) شامل مي شود نمايه ويرايش و با حفظ مکان ياب واحد منبع (URL) و آدرس دهي نمايه تهيه مي گردد. در واقع کاوشي که با استفاده از موتور کاوش انجام مي گيرد, کاوش در همان لحظه در وب سايت انجام نمي شود بلکه کاوش در نمايه اي از پيش تعيين شده است.

 

اين نوع نمايه و حاصل کاوشي که در آن صورت مي گيرد داراي مشکلات و نواقصي است که هنوز مورد بحث محافل علمي است و تاکنون الگوريتم جامع و کاملي که منجر به بازيابي دقيق اطلاعات در وب شود ارائه يا مورد توافق قرار نگرفته است. البته بايد اين نکته را يادآور شد که موضوع پايگاه هاي اطلاعاتي که به وب متصل مي شوند از نظر جستجو تابع منطق وضع شده در ساختار آن پايگاهها است و موتورهاي کاوش به طور طبيعي بازيابي اطلاعات آنها تحت تاثير قرار نمي دهد.

 

?) کاوش بر اساس نمايه هاي توليد شده توسط انسان: موتورهاي کاوشي که امکاناستفاده از اين نوع نمايه را دارند اساسا بر مبناي جستجوي آزاد متن عمل مي کنند. اما در عين حال يک يک کنترل انساني نيز بدان مي افزايند. در موتور کاوش Yahoo از اين شيوه استفاده ميشود. نمايه اي که توسط انسان تهيه مي گردد در نتيجه کاوش برجسته شده و متمتيز از متن اصلي نمايش داده مي شود. چنين ويژگي را مي توان هنگام طراحي وب و با استفاده از ريزبرنامه ها (Applet) به وب افزود.

 

?) ابر کاوشگر (Meta Search Engine): همانگونه که از عنوان بر مي آيد ابر کاوش به خودي خود يک ابزار مستقيم جستجو در صفحات وب نيست, بلکه ابزاري است که در موتورهاي کاوش ديگر به جستجو مي پردازد. مانند: Metafind, Webferret و Dogpile (?, ص. ??). اين ابر کاوشگرها ويژگيهاي موتورهاي کاوش را شناخته و از جستجوي جامعي در هرآنچه در دسترس است به انجام مي رسانند.

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.