ابزار جستجو در وب سايت چيست؟

ابزار جستجو در وب سايت چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

يکي ازسودمندترين ويژگي هاي فحات ب قابليت افزودن موتور کاوش Engine) (Search قدرتمند و نيز راهنما بري منابع اطلاعات وب است. در سند HTML مي توان کلمات کليدي را به عنوان Metadata مشخص کرد تا هنگام جستجو توسط موتورهاي کاوش اين کلمات کليدي به عنوان معرف (توصيفگر) متن نمايش داده شود. در صورتي که اين اقدام هنگام طراحي صفحه انجام نگيرد کليه واژه هاي سند (به جز ??? کلمه شامل حروف اضافه و تعريف) توسط کاوشگر وب فهرست و به عنوان معرف نمايش داده مي شود.

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: