جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

وب سايت چگونه کار ميکند؟

شرح : با تهيه صفحات مرتبط به هم با استفاده از زبان نشانگذار ابرمتن کار طراحي وب در يک مرحله به پايان رسيده است؛ اما براي انتشار و دريافت اطلاعات در اينترنت و متصل شدن به اجزاي اطلاعاتي گوناگون نرم افزاري مورد نياز است که بتواند بر اساس پروتکلهاي پذيرفته شده, اطلاعات ابرمتن ها را خوانده وبه اصطلاح به آنها حيات ببخشد.اين نرم افزارها «مرورگر وب» (Explorer) نام گرفته اند.